Fotbalová a futsalová akademie pro neslyšící Luhačovice

0
120

Vytváříme fotbalovou a futsalovou akademii pro mládeže (chlapci a dívky). Zdravím všem klubům, informační plakát (věková kategorie – žáci od 8 do 14 let, junioři od 15 do 18 let, dívky od 8 do 18 let, nad 55 dB sluch – neslyšící, nedoslýchavý, ohluchlý a také uživatelé kochleárního implantátu) 


Přihlašujte se do 29. května na email: , Prosím všechny o sdílení, aby se to dostalo i těch, kteří mezi tyto skupiny patří.