STK STOLNÍHO TENISU

Jitka Mazuchová

předsedkyně


SKN Brno

Roman Valášek

místopředseda


I. PSKN Praha

Jaroslav Helus

hospodář, kronikář


SKN Plzeň

Petr Šindler

webmaster, jednatel


I. PSKN Praha

Michal Vyleta

člen, trenér reprezentace


SKN Plzeň