Svolání schůze VV – mimořádné

0
262

Dne 22.2.2017 bylo členy VV schváleno per rollam, že musí proběhnout mimořádná schůze VV. Důvod – VG ČPV schválilo nominaci výpravy na LDH v Samsunu  a musí se okamžitě začít projednávat podrobnosti. Schůze proběhne 3.3.2017 v Praze – přesné místo ještě doplníme po rezervaci.

 

Program zasedání VV:

Zhodnocení  od posledního zasedání VV včetně vyhlašování NNSR……….Panský, Hyklová, Kolíska

1) projednání nominace reprezentantů a nutného doprovodu ve smyslu schválení VG ČPV ………Panský, Žídek

2) zabezpečení přípravy po stránce materiálové i finanční – postup práce ………předkládá Panský a připraví tým VV

3) zpráva z inspekční cesty k  LDH Samsun……………………………………………….“     Panský, Holcmanová

4)zahraniční styky- ICSD, Univerziáda, EMIL, mezinárodní Mistrovství aj…………….Panský

5) publikace o ME v ČR

6) předběžný prozatímní rozpočet 2017, zejména na 1.pololetí

7) příprava vyúčtování roku 2016 včetně kontroly KRK………………………..externí účetní, Holcmanová, Kolíska

8) příprava VH

9) schválení  formulářů  výk.výborem…………………………………………………..Panský, Holcmanová

10) různé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here