O NÁS

1. Český svaz neslyšících sportovců (dále jen „ČSNS“) je občanským sdružením, vytvořeným na . demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích.

2. Je dobrovolným sportovním svazem a má výhradní právo na řešení otázky a rozhodnutí v oblasti vrcholového, výkonnostního, masového – tělovýchovy pro neslyšící a sluchově postižené, žactvem počínaje a dospělými konče.

3. Je výhradním organizátorem a představitelem sportu neslyšících a zabezpečuje dle podmínek a předpisů MŠMT, a odpovídá za rozvoj sportu neslyšících v České republice a prosazuje zájmy neslyšících sportovců v České republice i na mezinárodním poli.

4. Sídlo: Zátopkova 100/2 ,Praha 6-Břevnov, kontakt sekretariát : Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc