Schůze výkonného výboru dne 27.9.2017

0
502

Schůze VV ČSNS dne 27.10.2017

Témata:

 1. Kontrola zápisu z poslední schůze VV, dne 31.7.2017 mimořádné schůze v Samsunu (byl jen 1 bod: rozdělování financí z  programu 7A)
 2. Potvrzení schválení úprav rozdělení z programu  7A    dle per annum /vzhledem k MŠMT/
 3. Domácí a zahraniční zprávy………………………………………………………………………Panský a další..
 4. Hospodářské zprávy…………………………………………………………………………………Kolíska, Stejskalová
 5. Příprava galavečera, příprava domácí EDSO kvalifkační skupiny futsalu……… Kaut, Kolíska
 6. ČPV – ČPV (informace o schůzce s Alenou Erlebachovou)…………………………….Žídek, Stejskalová, Panský
 7. Zhodnocení LDH Samsun + zápis z kongresu ICSD + přijetí sportovců …………VV
 8. Rozdělení financí – program 7C………………………………………………………………….VV
 9. Kalendář 2018 domácí i zahraniční…………………………………………………………….Hyklová
 10. Příprava projektů na rok 2018 (MŠMT, MHMP)………………………………………….VV
 11. Databáze členstva , příprava změn (směrnice apod…k projednání v ČSNS)
 12. Téma –  zabezpečení VH 2018 – včetně přípravy podkladů……………………………Panský,VV
 13. Hodnocení práce volených orgánů…………………………………………………………….Panský, VV
 14. Diskuze