Zápis ze schůze VV, dne 3.3.2017 v Praze

0
423

Zápis schůze 3.3.2017, Praha

 

Program zasedání VV:

Zhodnocení  od posledního zasedání VV včetně vyhlašování NNSR+ NHSR -> Panský, Hyklová, Kolíska

 • zápis z minulé schůze dne 2.12.2016 schválen bez námitek
 • vyhlášení NNSR -> vše proběhlo v pořádku, všichni byli spokojení jak sportovci, tak pořadatelé (poučení pro příště – označit logem svazové věci!!!!)
 • vyhlášení NHSR -> úroveň poklesla oproti minulému roku a neslyšící v zadních řadách neviděli na tlumočníka (v rámci ČPV, by měli  neslyšící sedět vpředu!!!)
 • schvalování nominace na MS Innerkrems(alpské lyžování a snowboard) mailem- per rollam

 

 

1) projednání nominace reprezentantů a nutného doprovodu ve smyslu schválení VG ČPV -> Panský, Žídek

 • VV bere na vědomí nominaci včetně doprovodu

2) zabezpečení přípravy po stránce materiálové i finanční – postup práce ………předkládá Panský a připraví tým VV

 • do 17.3.2017 se bude čekat na vyjádření STK ohledně sportovního (závodního) oblečení

3) zpráva z inspekční cesty k  LDH Samsun……………………………………………….“     Panský, Holcmanová

 • zaslali jsme poptávku do hotelu ParkInn v Samsunu a počkáme 14 dnů (při urgenci) na odpověď, v případě, že neodpoví, objednáme koleje “C”

4) zahraniční styky – ICSD, Univerziáda, EMIL, mezinárodní Mistrovství aj…………….Panský

 • bude ICSD kongres a návrhy, připomínky, poslat do určeného termínu!
 • Univerziáda ->zařazení neslyšících do programu OB – návrh zaslán na ICSD, EDSO
 • Mezinárodní mistrovství -> mládež atletiky poslat do Polska

5) publikace o ME OB v ČR

 • měla by být hotová do MS lyžování a snowboardu v Rakousku, aby se tam předalo (čeká se na tisk), jinak předáme na kongresu

6) předběžný prozatímní rozpočet MČR 2017, zejména na 1.pololetí

 • J. Kolíska předložil návrh, který byl po úpravách vzat na vědomí
 • pokud bude florbal dětí, tak bude spadat pod “FIO banku” tj loterii pro mládež

7) příprava vyúčtování roku 2016 včetně kontroly KRK………………………..externí účetní, Holcmanová, Kolíska

 • kritika externí účetní

 

8) příprava VH

 • pozvánky zaslány klubům, čekáme na přihlášky (návratky)
 • pořadatel je oddíl fotbalu I. PSKN
 • roll up, dataprojektor  brát nemusíme z Olomouce a občerstvení zabezpečí I. PSKN
 • nezapomenout na přidání do programu P. Valáška (doping)
 • ubytování pro VV na pátek

 

9) schválení  formulářů  (smlouva s reprezentantem) výk.výborem ->Panský, Holcmanová

 • pověsí se na web ČSNS,
 • smlouvy pro doprovod navrhnout, zpracovat
 • doplnit do smluv, aby nepoškozovali dobré jméno svazu
 • sportovní oblečení – nesmí prodat (do 4 let)

 

10) různé

 • P. Valášek byl na antidopingovém výboru ČR, zajistil publikace, informace do budoucna pro jednotlivá STK a ta to budou předávat sportovcům (P. Valášek je zodpovědná osoba za jednání s antidopingovým výborem, oni ho respektují a budou jej informovat o jakýchkoli změnách)
 • lékařské zabezpečení reprezentantů- prověřit možnosti
 • u nedeaflympijských sportů se cestovné i akce (pouze 1 kolo) proplácí 1x/rok